SUBSCRIPCIÓ LLISTES DE CORREU PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

Subscripció
Vull rebre informació de cursos i formacions
Vull rebre ofertes de feina
Estic començant un negoci i vull informació
Sóc firaire i vull rebre informació
Tinc un negoci a Blanes i vull informació
captcha 

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i amb la llei orgànica en matèria de protecció de dades, les dades personals declarades en aquest formulari seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal del qual és responsable l'Ajuntament de Blanes. La finalitat és oferir, tant a la ciutadania com al teixit empresarial, informació relativa als serveis, els programes i les actuacions diverses que es duen a terme des de l'àrea de Promoció de la Ciutat de l'Ajuntament de Blanes. El responsable és l'Ajuntament de Blanes. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament trucant al 972 358 260, enviant un correu electrònic a promocio@blanes.cat o presencialment a l'Avinguda de l'Estació, núm. 43 de Blanes (17300).